WWW.MIND-SET.BE

Privacybeleid

Mind-Set, gevestigd aan Izegemsestraat 242, 8500 Kortrijk, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Izegemsestraat 242, 8500 Kortrijk, België
0472907519

Inez Swinnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Mind-Set. Zij is te bereiken via inezswinnen@mind-set.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mind-Set verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via inezswinnen@mind-set.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mind-Set verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Het verzenden van de nieuwsbrief;
  • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  te kunnen waarmaken;
  • Het afleveren van goederen en diensten bij u.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mind-Set bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mind-set bewaart uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mind-Set deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Ze verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mind-Set gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mind-Set en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar inezswinnen@mind-set.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mind-Set wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mind-Set neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via inezswinnen@mind-set.be

Geen gebruik van automatische besluitvorming

Mind-set maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens en/of afgeleiden hiervan.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Mind-set kan te gepasten tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. U wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.